Spoločnosť SkarabeuS reality Vám ponúka nasledovne služby:
 
V prípade prenajatia nehnuteľnosti:
 • obhliadka maklérom a zaradenie do ponuky
 • inzercia nehnuteľnosti na internete, v časopisoch a ponuka klientom v našej databáze
 • aktívne rokovania so záujemcami ponúkanej prípadne hľadanej nehnuteľnosti
 • vypracovanie nájomnej zmluvy, preberacieho protokolu prípadne iných právnych dokladov
 • právny servis a poradenstvo

V prípade predaja nehnuteľnosti:

 • obhliadka maklérom a zaradenie do ponuky
 • inzercia nehnuteľnosti na internete, v časopisoch a ponuka klientom v našej databáze
 • aktívne rokovania so záujemcami ponúkanej nehnuteľnosti
 • vypracovanie kúpnej zmluvy, preberacieho protokolu prípadne iných právnych dokladov
 • vypracovanie znaleckého posudku
 • právny servis a poradenstvo
 • vypracovanie návrhu na vklad do katastra
 • spracovanie a preklad právnych dokladov do iného jazyka
 • dôkladná kontrola pravosti dokladov budúceho majiteľa prípadne budúceho kupujúceho
 • poradenstvo pri uzatváraní hypotekárnych úverov a poistení nehnuteľnosti
 • zariaďovanie interiérov

Doklady potrebné pri prenajatí nehnuteľnosti:

 • aktuálny list vlastníctva spôsobilý pre právne úkony
 • splnomocnenie majiteľa nehnuteľnosti v prípade jeho neprítomnosti
 • pôdorys nehnuteľnosti, katastrálne mapa

Doklady potrebné pri predaji nehnuteľnosti:

 • aktuálny list vlastníctva spôsobilý pre právne úkony
 • pôdorys nehnuteľnosti, katastrálne mapa
 • stavebné povolenie, plány a kolaudačné rozhodnutie
 • znalecký posudok
 • splnomocnenie spolumajiteľov na predaj nehnuteľnosti
 • potvrdenie o vysporiadaní pohľadávok od správcu nehnuteľnosti

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailom alebo pomocou dopytu na našej webovej stránke.

mobil: +421 903 708 251
e-mail: skarabeus@skarabeus.sk